КОНТАКТИ

Официални контактни данни

0 878 822 054

Лице за контакт: КОСТАДИН ТОПЧИЕВ, При натискане на номер автоматично се активира функция за набиране на номера

0888 936 991

Лице за контакт: КОСТАДИН ТОПЧИЕВ, При натискане на номер автоматично се активира функция за набиране на номера

kktplovdiv@abv.bg

E-mail, при натискане на E-mail автоматично се активира функция за изпращане на писмо.

Фейсбук

официална фейсбук страница